حمل و نقل دریایی

با همكاري نمايندگان در اكثر بندرهاي مهم ، سرويس هاي منظم دريايي را با خطوط معتبر دنيا ارائه مي كنيم. سرويس هاي ويژه از بندر مرسين و حيدرپاشا تركيه به آمريكاي شمالي، مركزي و آمريكاي جنوبي، خاور دور و خاورميانه ، شمال آفريقا و تمامي بنادر اروپا ، امكان ارائه سرويس ها با مناسب ترين نرخ ها